Professors de l'Acadčmia System

 
El Centre Acadèmic System disposa d’un equip de professors llicenciats, altament qualificats i en formació constant  per tal de garantir la qualitat d’ensenyament que els nostres alumnes necessiten. Són el nostre recurs més valuós ja que la seva professionalitat, ajuda a aconseguir un tracte personalitzat, per tal que l'alumne pugui  aprofitar tot  el seu potencial i pugui assolir el seu objectiu.

 M. ÀNGELS DOSTA

 
- Directora del Centre Acadèmic System des de l’any 1990

 ANGLÈS- Professora d'anglès
- Llicenciada en Traducció i interpretació d'anglès i francès a la UPF
- Màster en Traducció literària i audiovisual a l'IDEC
- Certificat de nivell superior de català (D)
- Certificat de mediació lingüística al'UPF
– Diploma in business. Imagine Australia


CRISTINA SIRVENT- Professora de repàs escolar i àrea de lletres ( català, castellà i francès).
- Llicenciada en Humanitats a la Universitat Autònoma de Barcelona
- Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1
- Certificat de nivell superior de català (D)


FÀTIMA ZANBOT- Logopeda.
- Diplomada en Logopèdia a la Universitat Ramon Llull, col·legiada (número 1149)

SILVIA ESPIÑEIRA- Professora de l'àrea de ciències (matemàtiques, química i física).
- Llicenciada en Química a la Universitat Autònoma de Barcelona
- Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), especialitat física i química