CLASSES   DE  REPÀS  ESCOLAR

durant tot l'any (curs escolar i estiu)
 

  • Totes les assignatures i nivells

  • Grups reduïts

  • Horaris flexibles

  • Ensenyament personalitzat i individualitzat

  • Professorat llicenciat

SERVEI  DE
PSICOPEDAGOGIA i LOGOPÈDIA

TOTHOM POT MILLORAR.jpg
tècniques estudi logo.jpg
Tutories d'orientació_p.jpg
español dele A2 - CCSE.jpg
anglèsestiulogo20.jpg
del 25 de gener del 2022 al 08 de febrer dimarts i dijous de les 1600 a 2000 (2).jpg