top of page
entrada system .jpg

Des de fa més de 30 anys, l'Acadèmia System ha estat oferint suport acadèmic a gent de diferents edats, amb l’objectiu que l’alumnat surti del Centre amb la màxima preparació possible.  A partir d’aquesta experiència, hem desenvolupat unes bases en el sistema educatiu amb la finalitat de poder garantir l’èxit als nostres estudiants.

El funcionament del Centre es podria resumir en quatre pilars bàsics.  Serietat, professionalitat, qualitat i tracte personalitzat són les bases que ens permeten detectar les necessitats de cada alumne i treballar-les de manera totalment individualitzada.  També comptem amb equips d’última tecnologia i una gran varietat de material didàctic de totes les matèries i nivells per fer que cada classe sigui el més profitosa possible i, alhora, amena.

 

El professorat del Centre Acadèmic System està format per un grup de professionals amb titulació universitària que treballa dia rere dia actualitzant els seus coneixements i adaptant-se a les noves tecnologies i innovacions, per tal de donar el millor d’ells mateixos i garantir la qualitat d’ensenyament que els nostres alumnes necessiten.

 

Finalment, cal remarcar tots aquests trets dins d’un entorn de treball agradable i humà que ens permet superar-nos constantment i així aconseguir ésser una acadèmia de futur.

 

Així mateix també som centre examinador ACTIC.

 

INSTAL·LACIONS GENERALS

 

El Centre Acadèmic System va inaugurar unes noves instal·lacions l’agost del 2003 situades al número tres del carrer Higini de Rivera, un dels carrers principals de Puigcerdà, de molt fàcil accés, tant amb cotxe com a peu. El Centre ocupa els baixos i la planta primera de l’edifici.

 

A la planta baixa del Centre hi trobem l’entrada principal. Aquesta planta consta d’una aula d’informàtica, un despatx de direcció, un despatx d’administració i gestió, i un servei adaptat. La planta primera està distribuïda en cinc aules, amb un total de 125 m2, un servei i una sortida d’emergència.

 

En el moment de fer les obres es va tenir en compte la supressió de les barreres arquitectòniques; per aquest motiu, la planta baixa del Centre està completament adequada per a persones amb qualsevol tipus de minusvalidesa.

 

Periòdicament es comprova l’estat de conservació de les instal·lacions i el mobiliari del Centre. Un tècnic en informàtica s’encarrega de fer les actualitzacions del programari i el manteniment dels ordinadors.

 

 

ADEQUACIÓ DE LES AULES

 

Les aules del Centre Acadèmic System són molt espaioses i disposen de finestrals que, juntament amb l’absència d’edificis alts als voltants i el fet de tenir  una zona enjardinada just al davant del Centre, permeten l’entrada de llum natural del carrer.

 

Cadascuna de les aules està equipada amb una instal·lació de llum que garanteix una bona il·luminació, una instal·lació de climatització i insonorització que permet un ambient de treball confortable. També hi ha disponibilitat de projector a qualsevol aula.

 

L’ aula de la planta baixa té una superfície de 38m2 i està equipada amb setze ordinadors d’última tecnologia, amb la qual cosa es garanteix que cada alumne pugui treballar individualment amb un ordinador. Aquesta és l’aula que s’utilitza per impartir cursos d’informàtica.  A més, durant les hores en què l’aula queda lliure, els ordinadors estan a disposició dels alumnes que estiguin fent un curs al Centre.

 

A la planta primera hi ha cinc aules, tres de les quals s’utilitzen per a impartir les classes de repàs de primària, secundària i batxillerat, classes d’idiomes (anglès i francès), cursos per a l’obtenció del graduat en educació secundària, proves d’accés als cicles formatius (grau mitjà i superior) i d’ accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Aquestes tres aules donen totes a l’exterior i estan convenientment equipades amb el mobiliari i el material didàctic i audiovisual necessari.

 

Les dues aules restants s’utilitzen per completar l’ensenyament de repàs i d’idiomes amb programes audiovisuals. Cal dir que tots els ordinadors del Centre disposen de connexió en xarxa i d’accés immediat a Internet.

 

La darrera aula és la de logopèdia i psicopedagogia, i està equipada amb tot el material didàctic necessari per  portar a terme aquesta activitat. Aquest espai es pot annexionar a l'aula d’informàtica retirant un envà mòbil i, d’aquesta manera, obtenir una aula de 60m2, que permet organitzar tot tipus de conferències.

 

 

UBICACIÓ I ACCESSIBILITAT

 

El Centre se situa al número 3 del carrer Higini de Rivera. L'accés en vehicle privat es veu facilitat pel fet que a molt poca distància hi ha dos aparcaments municipals.

 

 

QUÈ T'OFERIM?

 • Classes de repàs de totes les assignatures i nivells

 • Classes de tècniques d’estudi per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge

 • Preparació per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària o 4t d’ESO per lliure

 • Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior

 • Preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys

 • Idiomes: anglès i francès

 • Català

 • Espanyol per a estrangers

 • Mecanografia per a adults i nens

 • Ofimàtica

 • Internet

 • Servei de logopèdia i psicopedagogia. 

 • Servei de traducció

 • Cursos subvencionats

 • Borsa de treball privada

aula baix bau.jpg
bottom of page